Nazwa Jaskinii:D51
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 152
Nazwa robocza:D51
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~7 m    /    S-W:~6 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-32 m (08-2007)
Deniwelacja:32 m (08-2007)
Historia poznania:  Otwór został odkryty w lipcu 2006 r., w czasie wyprawy KKTJ przez zespół S. Kotarba, W. Porębski(SDG), W. Zawadzki. Eksploracja była prowadzona w sierpniu 2007 r. podczas wyprawy KKTJ przez zespół J. Nowak i M. Grych.
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07