Nazwa Jaskinii:D68
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 160
Nazwa robocza:D68
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Wysokość:
(dno doliny / mnpm)
Długość:
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~7 m    /    S-W:~8 m
Przewyższenie:12 m (08-2007)
Głębokość:-0 m (08-2007)
Deniwelacja:12 m (08-2007)
Historia poznania:  Jaskinię odkrył i eksplorował w sierpniu 2007 r. J. Nowak.
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07