Nazwa Jaskinii:D18
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 150
Nazwa robocza:  D18
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~65 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~25 m    /    S-W:~22 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-22 m (08-2007)
Deniwelacja:22 m (08-2007)
Historia poznania:Otwór został odkryty w lipcu 2006 r., w czasie wyprawy KKTJ przez zespół S. Kotarba, W. Porębski, W. Zawadzki. (szczegóły w opisie).
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07