Nazwa Jaskinii:Jaskinia Meandrowa
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 157
Nazwa robocza:  D16
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~34 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~10 m    /    S-W:~12 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-23 m (08-2007)
Deniwelacja:23 m (08-2007)
Historia poznania:Otwór został odkryty w lipcu 2006 r., w czasie wyprawy KKTJ przez zespół S. Kotarba, W. Porębski, W. Zawadzki. (szczegóły w opisie).
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07