Nazwa Jaskinii:Jaskinia Dobrej Nadziei   (Höhle der Guten Hoffnung)
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 155
Nazwa robocza: 
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~120 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~15 m    /    S-W:~10 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-112 m (08-2007)
Deniwelacja:112 m (08-2007)
Historia poznania:Jaskinię odkrył Tomasz Snopkiewicz na wyprawie Lampo'07 (szczegóły w opisie).
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja nie zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07