Nazwa Jaskinii:Jaskinia Ćwiartka   (Viertelhöhle)
Nr rejestracyjny / katastralny:1324  /  154
Nazwa robocza:D 37, D 40, D 63
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~1100 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~140 m    /    S-W:~150 m
Przewyższenie:* m (08-2007) * 4 otwory
Głębokość:-169 m (08-2007)
Deniwelacja:169 m (08-2007)
Historia poznania:   Jaskinia ma w chwili obecnej cztery otwory. Powstała w wyniku połączenia dwóch opisanych w roku 2006 "problemów" - D 37 i D 40 i odkrytego 2007 - D63.
   Większy otwór D37 (/154) oraz D40 (/154-3) został odkryty w lipcu 2006 r., w czasie wyprawy KKTJ przez zespół S. Kotarba, W. Porębski, W. Zawadzki. Mniejszy otwór D37 (/154-2) odkryli M. Grych i M. Urban, a otwór D63 (/154-4) odkrył Cz. Dąbrowski w lipcu 2007 r.     (szczegóły w opisie).
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja nie zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07