Nazwa Jaskinii:Jaskinia Tropika   (Tropik Höhle)
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 153
Nazwa robocza:D27
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~500 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~72 m    /    S-W:~150 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-235 m (08-2007)
Deniwelacja:235 m (08-2007)
Historia poznania:Jaskinię odkrył Włodek Porębski na wyprawie Lampo'06 eksplorowano ją w lecie oraz kilka dni w jesieni, Eksplorację kontynuowano na wyprawie Lampo'07 (szczegóły w opisie).
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja nie zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07