Wyprawa
Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego
Kalendarium I turnusu Lampo 2005
23. 07.
 • Marcin Czart, Renata Tęczar, Małgorzata Szych, Włodzomierz Porębski, Magda Kogut, Magda Zdunek, Andrzej Ciszewski, Michał Ciszewski, Ewa Wójcik, Tomasz Snopkiewicz przyjeżdżają do chatki
 • 24. 07.
 • M. Czart, R. Tęczar, M. Szych, T. Snopkiewicz wychodzą do górnego obozu na 2300 m n.p.m.
 • przyjeżdża Miłosz Dryjański
 • 25. 07.
 • Transport helikopterem
 • na górę wychodzą W. Porębski, M. Kogut, M. Zdunek, M. Dryjański
 • 27. 07.
 • T. Snopkiewicz, W. Porębski, M. Kogut, M. Szych poręczują wstępną część CL-3
 • M. Czart, M. Zdunek, R. Tęczar eksplorują w Furkaschacht i powierzchniowo w okolicy CL-3
 • 28. 07.
 • W. Porębski, M. Dryjański eksplorują powierzchniowo zbocza Birnhornu
 • T. Snopkiewicz, M. Kogut, M. Szych eksplorują w Perpetum Horrible
 • M. Czart, M. Zdunek, R. Tęczar eksplorują powierzchniowo, znajdują m.in. PL-05/1
 • Andrzej Ciszewski, Michał Ciszewski, Ewa Wójcik wychodzą do obozu
 • 29. 07.
 • W. Porębski, M. Zdunek, R. Tęczar eksplorują powierzchniowo w tym PL-05/6 i PL-05/7 oraz kończą poręczowanie CL-3
 • T. Snopkiewicz, M. Kogut, M. Szych wnoszą biwak do CL-3 i sprawdzają Salę Kluczową
 • M. Czart i M. Ciszewski eksplorują w PL-05/1
 • 30. 07.
 • A. Ciszewski, E. Wójcik, M. Dryjański eksplorują powierzchniowo
 • M. Czart i M. Ciszewski eksplorują w PL-05/1
 • W. Porębski, M. Zdunek, R. Tęczar eksplorują w PL-05/7
 • 1. 08.
 • W. Porębski, M. Zdunek, R. Tęczar eksplorują w PL-05/6
 • M. Czart i M. Ciszewski eksplorują w PL-05/1 i powierzchniowo
 • A. Ciszewski, E. Wójcik eksplorują powierzchniowo
 • T. Snopkiewicz, M. Kogut, M. Szych wchodzą do Extraordinare schacht na rekonesans
 • 2. 08.
 • T. Snopkiewicz, M. Kogut, M. Szych wchodzą do CL-3 sprawdzić Ślepe Studnie na -200 m
 • W. Porębski, M. Zdunek, R. Tęczar eksplorują w PL-05/6, E. Wójcik wykonuje tam zdjęcia
 • M. Czart i M. Ciszewski wykonują pomiary w PL-05/1
 • 3. 08.
 • M. Dryjański i M. Zdunek schodzą na dół po Piter'a Pointner'a i tego samego dnia wychodzą na górę
 • 4. 08.
 • M. Czart, T. Snopkiewicz, P. Pointner wchodzą do CL-3, eksplorują w Sali Kluczowej
 • 5. 08.
 • M. Czart, T. Snopkiewicz, P. Pointner wychodzą z CL-3
 • A. Ciszewski, M. Ciszewski, M. Dryjański, T. Snopkiewicz, M. Szych eksplorują powierzchniowo
 • W. Porębski, R. Tęczar, M. Kogut wykonują pomiary PL-05/6
 • 6. 08.
 • W. Porębski, M. Kogut, M. Zdunek schodzą do chatki
 • 7. 08.
 • M. Czart, T. Snopkiewicz, R. Tęczar, M. Szych schodzą do chatki
 • Renata Tęczar


  Kalendarium II turnusu Lampo 2005
  6. 08.
 • Jakub Nowak, Joanna Ślusarczyk, Przemysław Hertel, Adam Więch przyjeżdżają do chatki
 • 9. 08.
 • J. Nowak, J. Ślusarczyk, P. Hertel, A. Więch i Katarzyna Kędracka wychodzą do górnego obozu
 • 11. 08.
 • J. Nowak, J. Ślusarczyk, P. Hertel, A. Więch i K. Kędracka wchodzą do CL-3 na przodek pod 60-tką. J. N., P. H., A. W. przechodzą trawers między otworami.
 • 12. 08.
 • J. Nowak asekurowany przez J. Ślusarczyk poręczuje i eksploruje PL 05/7 - bez większego powodzenia
 • do górnego obozu podchodzi Jan Kućmierz, Miłosz Dryjański, Izabela i Przemysław Włoskowie, Henryk Nowacki + 3 Niemców
 • 14. 08.
 • J. Kućmierz i I. Włosek wchodzą na biwak do CL-3 i sprawdzają efekty działalności w Sali Kluczowej
 • J. Nowak, J. Ślusarczyk - eksploracja powierzchniowa
 • M. Dryjański, K. Kędracka - eksploracja powierzchniowa
 • P. Hertel, A. Więch - eksploracja powierzchniowa
 • 15. 08.
 • J. Kućmierz, I. Włosek w CL-3 trawersują do okna w Studni bez Dna i wychodzą na powierzchnię pokrytą śniegiem
 • M. Dryjański schodzi na dół
 • 18. 08.
 • J. Nowak, J. Ślusarczyk, J. Kućmierz, K. Kędracka w Furkaschacht sprawdzają okna w Diamentowej Studni i Studni z Kolumną - stwierdzają połączenie ze znanymi studniami
 • H. Nowacki, I. & P. Włoskowie wynoszą część biwaku z CL-3
 • P. Hertel, A. Więch schodzą w CL-3 na -200 m
 • A. Ciszewski, E. Wójcik, M. Ciszewski, A. Gajewska wychodzą do górnego obozu
 • 19. 08.
 • J. Nowak, J. Kućmierz w PL 05/7 robią pomiary, zdjęcia i wynoszą sprzęt
 • E. Wójcik, M. Ciszewski, A. Gajewska, K. Kędracka wynoszą resztę biwaku z CL-3
 • P. Hertel, A. Więch schodzą na dół
 • M. Dryjański wychodzi na górę
 • 25. 08.
 • H. Nowacki, I. & P. Włoskiwie, J. Kućmierz schodzą na dół
 • 26. 08.
 • cała reszta schodzi na dół
 • Jakub Nowak