Lampo 2004 - Kalendarium

Lampo 2004


25. 07.
Do chatki pod Lampo przyjeżdża I turnus.

26. 07.
J. Kućmierz, J. Nowak, J. Ślusarczyk, M. Pindel, T. Snopkiewicz wychodzą do górnego obozu i rozbijają namioty, zaraz potem zaczyna się dwudniowa dupówa z deszczem, śniegiem i gradem...
Na dole zostają A. i M. Ciszewski, E. Wójcik, M. Dryjański, M. Gala, J. Wdzięczny i A. Stępień.

28. 07.
Do górnego obozu przylatuje helikopter z resztą ekipy i 1200 kg dobytku...

29. 07.
H. Nowacki wychodzi na górę.
M. Gala, M. Pindel w Jaskini Kreciej eksplorują Cieknącą 40-tkę (od poziomu -350 m do -390), a J. Kućmierz, A. Stepień wykonują pomiary meandra i studni (90 m).
T. Snopkiewicz, I. Gawęda poręczują CL-3 do głębokości 100 m.

30. 07.
H. Nowacki, T. Snopkiewicz, I. Gawęda w Jaskini Kreciej kontynuują eksplorację - H. Nowacki i M. Gala zjeżdżają na dno 100-metrowej, Jagodowej Studni. E. Wójcik, M. Gala robią zdjęcia.
A. i M. Ciszewscy eksplorują w Furkaschacht.

31. 07.
J. Nowak, J. Ślusarczyk zakładają biwak w Jaskini Kreciej na poziomie - 350 m i eksplorują poniżej poziomu -500 m. Jaskinia kończy się Meandrem Kanałowym na głębokości -541 m.
J. Kućmierz, M. Pindel wchodzą na biwak do Jaskini Kreciej.

1. 08.
J. Kućmierz, M. Pindel sprawdzają okna w Jagodowej Studni i Cieknącej 40-tce.
J. Nowak, J. Ślusarczyk mierzą odkryte partie (236 m). Jaskinia Krecia ma 870 m długości.
H. Nowacki, M. Gala w Jaskini Kreciej przeporeczowują Studnię Bez Kicka. M. Gala razem z E. Wójcik i I. Gawędą dochodzą do biwaku i robią zdjęcia.

2. 08.
J. Kućmierz, M. Pindel eksplorują meaner na -350 m i reporęczują studnie poniżej biwaku.
J. Nowak, J. Ślusarczyk eksplorują w rejonie biwaku.
A. i M. Ciszewscy, M. Gala, T. Snopkiewicz eksplorują w Furkaschacht i zatrzymują się w meandrze.

3.08.
J. Nowak, J. Ślusarczyk, J. Kućmierz, M. Pindel wynoszą biwak z Jaskini Kreciej.
A. i M. Ciszewscy, M. Gala, T. Snopkiewicz zabezpieczają rumowisko w PL-95/1.

4. 08.
A. i M. Ciszewscy, M. Gala, T. Snopkiewicz, I. Gawęda poręczują CL-3 i eksplorują w rejonie przełączki na -200 m.
E. Wójcik, H. Nowacki w Jaskini Kreciej eksplorują komin w rejonie biwaku (ok. 40 m) i Studni Bez Kicka.

5/6. 08.
M. Gala, I. Gawęda w Jaskini Kreciej odkrywają ok. 200 m korytarzy w rejonie Sali Wesołego Krecika.
T. Snopkiewicz, J. Nowak w Jaskini CL-3 eksplorują zawalisko w Sali Kluczowej.

6. 08.
J. Kućmierz, M. Pindel w Jaskini Kreciej reporęczują do Sali Krecika i mierzą najnowsze odkrycia. H. Nowacki, M. Ciszewski kontynuują pomiary.
A. Ciszewski, E. Wójcik w Jaskini Kreciej docierają do meandra na -100 m.

7. 08.
J. Nowak, J. Ślusarczyk w Jaskini Kreciej eksplorują w Sali Krecika, robią zdjęcia i wynoszą część sprzętu.
M. Gala, T. Snopkiewicz, I. Gawęda w Jaskini Kreciej kontynuują eksplorację w ciągu odkrytym 5/6 sierpnia. Wynoszą część sprzętu.

8. 08.
J. Kućmierz, M. Pindel w Jaskini Kreciej eksplorują w rejonie Sali Krecika.
M. Gala, E. Wójcik, M. Ciszewski reporęczują Jaskinię Krecią do poziomu -100 m i wynoszą część sprzętu.

9. 08.
T. Snopkiewicz, I. Gawęda w Furkaschacht wspinają i mierzą "zjeżdżalnię" (25 m).
J. Nowak, J. Ślusarczyk, M. Pindel kontynuują eksplorację w Furkaschacht, docierają nad dużą studnię.
A. Ciszewski, M. Gala oczyszczają dużą studnię - "Perpetum Horrible" odkrytą przez E. Wójcik.

10. 08.
J. Nowak, J. Ślusarczyk, M. Pindel w Furkaschacht kontynuują eksplorację za meandrem i zjeżdżają Diamentową Studnię (P 42) i Studnię z Kolumną (P 45).

11. 08.
T. Snopkiewicz, A. i M. Ciszewscy, E. Wójcik, M. Gala zaczynają zjazd do "Perpetum Horrible" i zatrzymują się na głębokości -80 m nie osiągając dna.
J. Nowak, I. Gawęda kartują Furkaschacht od otworu do dna na -135 m (223 m).

12. 08.
Przyjeżdza II Turnus.
A. Ciszewski, E. Wójcik, M. Gala w Furkaschacht zjeżdżają kolejną, Poziomkową Studnię (P 55) i za meandrem stają nad nastepną. Wykonują pomiary (75 m).

13-14. 08.
"dupówa"

16. 08.
B. Berdel, M. Gala, M. Dryjański w CL-3 eksplorują pod przełączką na -200 m.
M. Czart, K. Jurkowski wynoszą sprzęt z Jaskini Kreciej.
A. Madej, J. Verey, J. Zygmunt w Jaskini Kreciej eksplorują okna w Perunowej Studni.
A. i M. Ciszewscy, A. Hojda, W. Wilk, E. Wójcik, A. Gajewska w Furkaschacht eksplorują meander od poziomu -185 do -221 m. A. Gajewska, E. Wójcik wykonują pomiary (100 m).

17. 08.
B. Berdel, M. Gala, R. Suski, K. Jurkowski, wspomagani przez M. Czarta, wchodzą na biwak do Jaskini CL-3. Eksplorują zawalisko w Sali Kluczowej.
A. Gajewska, R. Tęczar kończą reporęczować Jaskinię Krecią. Jaskinia została poznana na długości 1200 m, przy 541 m głębokości.
J. Nowak, J. Ślusarczyk w Furkaschacht kontynuują eksplorację meandra (ok. 100 m). W jednej z odnóg, na głębokości ok. 240 m osiągnięty zostaje syfon.

18. 08.
A. Madej, J. Verey, J. Zygmunt w Furkaschacht eksplorują II Meander biorący początek z dna Poziomkowej Studni (ok. -180 m).
A. Ciszewski, M. Ciszewski, A. Gajewska, A. Hojda, W. Wilk, E. Wójcik, M. Dryjański prowadzą eksplorację powierzchniową.
R. Suski, K. Jurkowski w Jaskini CL-3 eksplorują Galerie Rumuna z okna w Studni Winowajców.
B. Berdel, M. Gala mierzą Galerie Rumuna (128 m).

19. 08.
A. Madej, J. Verey, M. Czart, A. Gajewska w Furkaschacht kontynuują eksplorację II Meandra i stwierdzają głosowe połączenie z pierwszym. Łącznie II Meander ma ok. 100 m długości.
J. Nowak, J. Ślusarczyk, R. Tęczar robią zdjęcia w Furkaschacht do -135 m.
A. Ciszewski, M. Ciszewski, A. Hojda, W. Wilk, E. Wójcik M. Dryjański prowadzą eksplorację powierzchniową.

20. 08.
R. Suski, K. Jurkowski, B. Berdel, M. Gala wychodzą z biwaku w CL-3.


21. 08.
"dupówa"

22. 08.
A. Ciszewski, M. Ciszewski, E. Wójcik, W. Wilk, M. Dryjański prowadzą eksplorację powierzchniową.
A. Madej, J. Verey wchodzą na biwak w CL-3 i kontynuują eksplorację Galerii Rumuna.

23. 08.
A. Gajewska, W. Wilk wchodzą na biwak w CL-3, wykonują pomiary odkrytych ciągów (57 m)
J. Nowak, J. Ślusarczyk, B. Berdel, R. Suski, R. Tęczar idą do CL-3 za Prożki im. T. Snopkiewicza. B. Berdel i J. Ślusarczyk odkrywają salę za oknem w lewym odgałęzieniu. J. Nowak, po przejściu zawaliska w prawym odgałęzieniu, odkrywa Mokrą Salę, Salę że Hej i dalsze korytarze (ok. 200 m).
A. i M. Ciszewscy w Furkaschacht eksplorują okno w Studni z Kolumną.
A. Madej, J. Verey w CL-3 kontynuują eksplorację Galerii Rumuna i wychodzą z jaskini.
M. Czart, A. Hojda wchodzą na biwak do CL-3.

24. 08.
R. Suski, R. Tęczar w CL-3 eksplorują studnie za Salą że Hej i poręczują dojście. J. Nowak, B. Berdel mierzą w CL-3 główny ciąg partii odkrytych dzień wcześniej (177 m) i po wspięciu progu na ich południowym krańcu, docierają do kolejnej, Sali Południowej u podstawy dużego komina.
K. Jurkowski, E. Wójcik, M. Gala idą do biwaku w CL-3 i razem z M. Czartem i A. Hojdą wynoszą go.

25. 08.
A. Ciszewski, M. Ciszewski, A. Hojda w Furkaschacht kontynuują eksplorację za oknem w Studni z Kolumną.
W. Wilk, A Gajewska, M. Gala, E. Wójcik w CL-3 eksplorują za Salą że Hej. Zjeżdżają Studnię Alzheimera (P 41) i wykonują pomiary (118 m).

26. 08.
"dupówa"

27. 08.
K. Jurkowski reporęczuje wstępna studnię w PL-95/1.

28. 08.
A. Gajewska reporęczuje CL-3 do -120 m.
Wszyscy schodzą z górnego obozu do chatki pod Lampo.

Napisz do autora:

Jakub Nowak
Powrót do: Lampo 2004 - obiektywnie

Fotografie Henryka Nowackiego

Fotografie Tomasza SnopkiewiczaPrzedrelacja LAMPO 04

Strona główna