© Jakub Nowak
Kiedy skończy się ta studnia ?
(70 - tka w PL-2)