Rozmiar: 52967 bajtów
© Tomasz Snopkiewicz - LAMPO 2000
2 obóz - kopczyki umożliwiały słab± komunikiację gdy obóz ton±ł w chmurach