© Tomasz Snopkiewicz
© Tomasz Snopkiewicz - LAMPO 2000
1 Obóz z wrysowanym piorunem który uderzył 20 m. od najbliższego namiotu, a 50 od najdalszego