© Tomasz Snopkiewicz
© Tomasz Snopkiewicz - LAMPO 2000
"Chatka" w drodze do 1 obozu