I znowu jesteśmy w chatce gdzie zostawiamy "depozyt" na przyszłe wyprawy.
122 KB