Nasza kolejka odjeda za chwil wic jest czas ...
187 KB