Kierownik wypatrzył perspktywiczny otwór w ścianie niedaleko ośrodka narciarskiego.
149 KB