inni wybierali rower :-). Kierownik wyprawy Andrzej Ciszewski na wieczornej przeja┐dce.
85,3 KB