Agnieszka pomaga prowadzić badania ilości pyłków w jaskiniach.
114 KB