Będziemy działać w jaskini Zeferethohle. Mamy nadzieję ją pogłębić.
74,3 KB