I przystÍpujemy do jedzenie tfu tzn narady wojennej:
127 KB