AlpineCenter 2450 m npm, końcowa stacja kolejki.
100 KB