Zbiórka i pakowanie w chatce Salzburskiego Klubu Jaskiniowego.
147 KB